Heste-assisteret læring

Indiana, USA

Singapore

Arizona, USA

Irland

Fokus på successer og børnenes motivation

Der er væsentlige grunde til, at Det Unikke Tilbud har mulighed for at arbejde så koncentreret med børn, der ellers har det svært med udfordringer og nye ting generelt: Grundteorien bag Det Unikke Tilbud findes i det, der kaldes for Equine-assisted Learning eller det vi på dansk kalder heste-assisteret læring. Hesteassisteret læring bruges i mange forskellige kontekster verden over, og den individuelle metode veksler fra arbejde med hest fra jord, -fra ryg, kombineret og så med et hav af forskellige øvelser.

 

Fælles for alle metoder er, at de benificierer af hestes exceptionelle gode evner til at fornemme adfærd og reagere på det. Således får børnene erfaringer med social kodning, hvor de lærer at reagere hensigtmæssigt ift. hesten. Disse erfaringer tager de med sig, og bruger dem til bedre at forstå deres egen adfærd, og andres.

 

Arbejdet med hestene styrker børnenes selvtillid i takt med at de kan arbejde mere selvstændigt. Det er en stor sejr selv at kunne rense hove, trække hesten, komme op med den, trave osv. Børnene hjælpes i det omfang, der sikre udvikling; uden at opgaverne overmander dem. Derfor er hver gang på Det Unikke Tilbud en succes, og det får børnenes motivation til at vokse drastisk. Samme metode bruges i den skolefaglige undervisning, hvilket gør, at børnene oparbejder evnen til at holde fokus.

HESTE-ASSISTERET LÆRING

PÅ ASKOV RIDECENTER

 

Hesteassisteret læring er blevet en fællesbetegnelse for forskellige metoder, hvor heste bruges til at træne og/eller genetablere egenskaber hos mennesker. Der findes forskellige indgangsvinkler, og fx kan arbejdet med hestene være indskrænket til 'arbejde med hestene fra jorden'; 'arbejde med hestene via ridning', eller en kombination at begge.

 

Det Unikke Tilbud har fundet inspiration i de metoder der bruges i mange forskellige kontekster verden over.