Hvornår kan børn have gavn af Det unikke tilbud

HELLERE FOREBYGGE

END HELBREDE

 

Det Unikke Tilbud er et forebyggende tilbud, og ønsker derfor at børnene er så unge som muligt

 

Det er i starten af børnenes skoleliv, at grundpælene sættes. Derfor kan umodnede sociale-, motoriske-, og/eller muskulære egenskaber resulterer i, at børnene får et udbytningsfattigt skoleliv. Mistrivsel og nederlag sender dem ud i en dårlig livsbane, der bliver svære og svære at omlægge som tiden går.

HVEM KAN FÅ

EN PLADS DET UNIKKE TILBUD?

 

Tilbuddet rummer både børn med specielle behov, og børn der, på den ene eller anden måde, har nogle udfordringer, der kan besværliggøre deres skolestart. Fælles for dem alle er det, at de udvikler sig positivt med Det Unikke Tilbud; både socialt, muskulært, motorisk – og derfra også fagligt.

 

Aldersmæssigt er der tale om børn i alderen 3-8 år. Formålet er at nedbryde de barrierer, der gør det svært for børnene at optage faglig læring, og som resulterer i mistrivsel, når børnene starter deres skoleliv.

 

1. års hold på Det Unikke Tilbud er forandret fra børn, der hverken bryder sig om faglig undervisning eller noget som helst andet skolerelateret; til børn, der går på med krum hals til alle opgaver, og har mod på dem. Børnene sidder flot på hestene, og flere af dem klarer ridningen selv.

Hvordan får man plads på Det Unikke Tilbud

Tilbuddet er udviklet som et supplement til grundskolen, og et værktøj, som underviserne kan benytte sig af. Derfor er det som udgangspunkt skolerne/børnehaverne, der skal købe plads til deres elever/børn på Det Unikke TIlbud.

 

Når det er sagt, er Det Unikke Tilbud ved flere lejligheder blevet kontaktet af forældre til børn, der enten går hjemme eller på anden måde ikke får det udbytte af deres skolegang, som det alderssvarende forventes. Disse børn vil Det Unikke Tilbud meget gerne hjælpe, og derfor finder vi altid en løsning, så børnene kommer væk fra inaktive situationer.

Har et barn svært ved at sidde oprejst på en stol, er ridning den perfekte aktivitet til at styrke og udvikle muskelkorsettet.

 

Det er svært for børnene i starten at sidde korrekt på hestene. De kæmper hårdt for at blive på hesten, men taber ikke modet, da de altid har en støtte lige ved deres side, der sørger for, at de kan udvikle deres muskelkorset roligt og harmonisk.

 

Børnene giver ikke op, fordi de rigtig gerne vil være sammen med hestene.

Askov Ridecenter - Det Unikke Tilbud

Askovvej 49,

4733 Tappernøje

 

askov.ridecenter@mail.dk

+45 24 98 68 22

www.askovridecenter-detunikketilbud.dk